Služby Školní jídelny a vývařovny

Zajišťujeme

Mimoškolní stravování dětí

Školní jídelna Přerov nad Labem zřízená obcí primárně zajišťuje stravování pro děti místní mateřské a základní školy a to zejména ve dnech školní výuky. O prázdninách je školní jídelna schopna zajistit stravování pro děti za předpokladu včasného přihlášení dostatečného počtu strávníků.

Mimoškolní stravování seniorů

Školní jídelna ve dnech školní výuky zajišťuje také stravu zejména pro seniory z Přerova nad Labem. Obědy jsou připravovány do transportních jídelních souprav tzv. „jídlonosičů“, pro konzumaci stravy mimo školní jídelnu. Stravování seniorů v mimoškolní době, tedy zpravidla o prázdninách je vázáno opět na předpoklad dostatečného počtu strávníků z důvodů ekonomického provozu školní jídelny.

Poslední příspěvky