Stravování

Upřesňující informace o stravování

Provozní doba jídelny

06:00 – 14:30 provozní doba jídelny
09:00 – 09:25 výdej svačinek dětem III. třídy MŠ
11:00 – 11:15 výdej stravy rodičům nepřítomných dětí a seniorům
11:25 – 12:15 výdej obědů dětem III. třídy MŠ
11:25 – 13:30 výdej obědů žákům ZŠ a zaměstnancům školy
14:00 – 14:15 výdej odpolední svačiny dětem III. třídy MŠ

Alergeny ve stravování

Odhlašování stravy

  • Ceny stravného pro rok 2014
  • Ceny stravného pro rok 2013
  • stravování se přihlašuje a odhlašuje u vedoucí jídelny
  • platbu na stravování nutno uhradit dle provozního řádu školní jídelny
  • odhlášení stravy je nutné nahlásit den předem, jinak propadne
  • forma odhlášení: osobně; telefonem, SMS, e-mailem a omluvným lístkem

Specifika stravování a provozu v MŠ

  • zákaz nošení a konzumace vlastního jídla z důvodů rizika kontaminace kuchyně
  • jídla jsou dle receptur zdravé výživy pro předškolní děti
  • na dobu školních prázdnin je jídelna v provozu pouze za předpokladu dostatečného množství předem přihlášených dětí

Dobrou chuť