Kontakt
01
Pro Vaše dotazy

  Ředitelka: Petra Jírová
  Kuchařka: Marie Chrobáková
  Pomocná kuchařka: Ivana Veselá
  Pomocná kuchařka: Miloslava Skuhravá

  Fakturační adresa:
  Školní jídelna a vyvařovna
  Přerov nad Labem čp. 112
  289 16 Přerov nad Labem
  IČ 72055740
  číslo účtu: 235041069/0300