O nás

Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad Labem je příspěvková organizace zapsaná v Obchodním rejstříku v Praze od 1.2.2010. Zřizovatelem školní jídelny a vyvařovny je obec Přerov nad Labem. Hlavním cílem zařízení je zajištění zdravého stravování pro děti MŠ a ZŠ Přerov n/Labem a dále zajištění stravování pro seniory v obci.

02

Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad Labem primárně zajišťuje stravování zejména pro děti mateřské školy a základní školy v Přerově n/L. Z tohoto důvodu je režim školní jídelny přizpůsoben potřebám dětských strávníků. Pravidla provozu školní jídelny vycházejí z obecných pravidel pro stravování dětí a mládeže. A to od samotné přípravy stravy, hygienických norem, zásad zdravé výživy až po časový harmonogram výdeje připravené stravy.

Fotogalerie
Certifikáty