Základní úkoly školní jídelny

Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad Labem primárně zajišťuje stravování zejména pro děti mateřské školy a základní školy v Přerově n/L. Z tohoto důvodu je režim školní jídelny přizpůsoben potřebám dětských strávníků. Pravidla provozu školní jídelny vycházejí z obecných pravidel pro stravování dětí a mládeže. A to od samotné přípravy stravy, hygienických norem, zásad zdravé výživy až po časový harmonogram výdeje připravené stravy.

Tags

Leave a comment