Mimoškolní stravování dětí

Školní jídelna Přerov nad Labem zřízená obcí primárně zajišťuje stravování pro děti místní mateřské a základní školy a to zejména ve dnech školní výuky.
O prázdninách je školní jídelna schopna zajistit stravování pro děti za předpokladu včasného přihlášení dostatečného počtu strávníků.

Tags