Mimoškolní stravování seniorů

Školní jídelna ve dnech školní výuky zajišťuje také stravu zejména pro seniory z Přerova nad Labem. Obědy jsou připravovány do transportních jídelních souprav tzv. „jídlonosičů“, pro konzumaci stravy mimo školní jídelnu. Stravování seniorů v mimoškolní době, tedy zpravidla o prázdninách je vázáno opět na předpoklad dostatečného počtu strávníků z důvodů ekonomického provozu školní jídelny.

Tags