Kontakt
01
Pro Vaše dotazy

Ředitelka: Petra Jírová
Kuchařka: Marie Chrobáková
Pomocná kuchařka: Ivana Veselá
Pomocná kuchařka: Miloslava Skuhravá

Fakturační adresa:
Školní jídelna a vyvařovna
Přerov nad Labem čp. 112
289 16 Přerov nad Labem
IČ 72055740
číslo účtu: 235041069/0300